Szlak kajakowy Michała Kajki

Jezioro Zdedy

[0.0 km]

53°45'25,6" N; 22°10'53,5"E

JEZIORO ZDEDY I TORFOWISKA (niem. Sdeder See, Stettenbacher See). Jezioro i zarazem rezerwat przyrody (od 2003 r.) charakteryzuje się dominującą krajobrazowo roślinnością szuwarową. Przylegają do niego lasy i obszary nieleśne z licznymi zabagnieniami oraz rzadkimi chronionymi gatunkami roślin i zwierząt. Rezerwat obejmujący ochroną obszar wód, lasów, bagien i obszarów nieleśnych ma powierzchnię 182 ha. Celem ochrony jest zachowanie walorów przyrodniczych , krajobrazowych. Od 2006 r. na obszarze jeziora proponowana jest nowa forma ochrony w postaci Natura 2000 jako jedna z kluczowych powierzchni „Ostoi poligon Orzysz”. Jezioro Zdedy badane w 1996 r. wykazywało daleko posuniętą eutrofizację zbiornika. Określono je jako pozaklasowe, szczególnie wysokie wartości osiągały związki azotowe i materia organiczna. Obecnie jezioro samo oczyściło się w zadowalającym stopniu i odznacza się bardzo dużymi walorami przyrodniczymi.

Najcenniejszymi zbiorowiskami rezerwatu są zbiorowiska mechowiskowe na kredzie jeziornej, na których wykształciła się żyzna młaka niskich turzyc Davalla, znaleźć tu można turzycę dwupienną i żółtą, storczyk kruszczyk błotny i rzadką bylinę dziewięciornik błotny. Dostęp do tych stanowisk jest bardzo utrudniony z uwagi na podmokły teren i należy wcześniej uzyskać odpowiednie pozwolenia.

W zarastającej zatoce jeziora znajduje się mieszana kolonia rybitw czarnych i białoskrzydłych. Oba gatunki ptaków wbrew nazwie odżywiają się przede wszystkim owadami chwytanymi w locie. Znacznie rzadziej pokarmem są dla nich kręgowce wodne, w tym małe ryby, pobierane z tafli jeziora. Pod żadnym pozorem nie należy podpływać zbyt blisko kolonii tych ptaków, zwłaszcza w ich okresie lęgowym.

Ze względu na to, że jezioro Zdedy jest rezerwatem przyrody na każdy spływ po tym jeziorze należy uzyskać zgodę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie. Z tego względu proponujemy rozpoczynać spływ tym szlakiem od punktu 2.

Lokalizacja na mapie

Następny punkt:

Jezioro Lipińskie